De werkvloer bij de Huisartsenpost West-Friesland kent vele gezichten: huisartsen, huisartsen in opleiding, triagisten, stagiaires en kantoorpersoneel.

Het spoedeisende zorgproces wordt uitgevoerd door aangesloten huisartsen en een team triagisten. Het ondersteunend proces wordt uitgevoerd door kantoorpersoneel door o.a.  een administratief medewerker, manager ICT & kwaliteit, coördinator communicatie & applicatie, locatiemanager, kwaliteitsfunctionaris, medewerker huishoudelijke dienst, opleidingscoördinator en secretaresse.

JBp20150611-3409 - Huisarts met triagist (website)

Het primaire proces van de organisatie is de spoedeisende huisartsenzorg.

JBp20150611-3390 - Huisarts spreekkamer babyDeze zorg wordt uitgevoerd door (aangesloten) huisartsen die in de regio West-Friesland of in de Wieringermeer zelfstandig de huisartsenpraktijk uitoefenen. Deze huisartsen kunnen binnen de dagpraktijk een huisarts dienstverband hebben aangetrokken (HIDHA), die ook bij Huisartsenpost West-Friesland kan worden ingezet.

Een andere groep huisartsen betreft de waarnemers, die worden ingezet doordat diensten zijn verkocht.
Huisartsenpost West-Friesland faciliteert op verzoek van de aangesloten huisartsen de inzet van waarneming tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Wij beschikken hiertoe over een pool vaste waarnemers. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, streven wij ernaar zoveel mogelijk waarnemend huisartsen in te zetten, die bekend zijn met het werken bij de Huisartsenpost West-Friesland.

Voor meer informatie, neem contact op met Jacqueline van der Poll, dienstwaarneming@huisartsenpostwf.nl.

De triagisten van Huisartsenpost West-Friesland vormen het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Zij beoordelen bij een binnenkomend telefoongesprek de urgentie van de hulpvraag. Een verantwoordelijke taak die specifieke kennis en vaardigheden vereist. Om die reden is het essentieel dat onze triagisten de opleiding tot Triage Assistent hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen. Daarnaast is het team triagisten belast met organisatorische taken. Denk aan overleg, collegiale ondersteuning, coördinatie en registratie. Gezamenlijk zorgen zij er voor dat inwoners uit de regio zo goed mogelijk geholpen worden wanneer zij een beroep doen bij Huisartsenpost West-Friesland.

Onze assistenten beschikken in ieder geval over:
• diploma Triage Assistent, Doktersassistent of Verpleegkundige AJBp20150611-3328 - Triagist balie
• ervaring met beeldschermwerk en telefoonsystemen
• ervaring met het verrichten van medisch technische handelingen
• minimaal twee jaar ervaring in een huisartsenpraktijk

Huisartsenpost West-Friesland beloont dit met:
• salariëring met variabele ORT-toeslag, conform CAO Huisartsenzorg
• opleiding tot Triage Assistent (bij geen diploma)
• een uitstekende werksfeer
• een ideale mogelijkheid om werk en gezin te combineren

Interesse? Mail een open sollicitatie naar HR: HR@zorgkoepelwf.nl

Klik hier voor vacature van triaigst / doktersassistent Huisartsenpost

Sinds 2008 is Huisartsenpost West-Friesland een gecertificeerd stagebedrijf voor doktersassistenten in opleiding. Hierdoor leveren wij als huisartsenpost onze bijdrage aan het waarborgen van de aanwas van goed gekwalificeerde doktersassistenten. Per half jaar is er ruimte voor één stageplek. Tijdens de stage is de stagiair 24 uur per week actief voor de huisartsenpost. Dit houdt in dat hij of zij meeloopt in het primaire zorgproces en bij de administratieve afhandeling op kantoor.

Neem voor meer informatie contact op via hr@zorgkoepelwf.nl

Het project AIOS voorziet in de mogelijkheid om iedere Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS) dienst te laten doen bij de Huisartsenpost om zich te bekwamen op het gebied van spoedeisende huisartsenhulp. Dit onder begeleiding van een huisartsopleider. Hiertoe wordt er twee keer per jaar een introductiemiddag georganiseerd bij Huisartsenpost West-Friesland. Het zelfstandig kunnen werken op een huisartsenpost is namelijk een vereiste bij de opleiding AIOS. Het is van belang dat de AIOS wordt getoetst op het zelfstandig dienst kunnen draaien op een gemiddeld werktempo. Deze bekwaamheidstoetsing wordt door de opleiders van het project uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u mailen naar aios@huisartsenpostwf.nl