Wanneer bel ik de huisartsenpost?

Tijdens de avond, de nacht, het weekend en nationale feestdagen kunt u voor spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg terecht bij de huisartsenpost.

Voor klachten die niet kunnen wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts belt u de huisartsenpost: 0229-297800.

Denk hierbij aan: acuut optredend letsel, plotselinge heftige pijn en toenemende klachten bij ziekte.

Voor levensbedreigende situaties belt u 112!

Openingstijden huisartsenpost

 • ma t/m vr vanaf 17.00 ’s middags tot 08.00 uur ‘s ochtends
 • zaterdag, zondag en nationaal erkende feestdagen: 24 uur  >terug

Kan ik zonder afspraak naar de huisartsenpost?

Nee, u moet altijd eerst de huisartsenpost bellen. Binnenlopen zonder afspraak kan leiden tot lange wachttijden.

De huisartsenpost verleent spoedeisende hulp. Om de mate van spoed te beoordelen, stelt de triage-assistent een aantal vragen over uw medische klacht(en). Pas dan kan zij vaststellen hoe snel en welke hulp nodig is. Dit gebeurt telefonisch omdat de privacy dan beter is gewaarborgd. Aan de balie bij de Huisartsenpost West-Friesland kunt u immers meeluisteren met de telefonische gesprekken met andere patiënten. Ook kunnen de wachtende mensen horen waarvoor u zelf een dokter nodig heeft.

Bovendien kan de triage-assistente zo de afhandeling van de hulpvragen beter plannen. Een patiënt met een acute vraag kan zo sneller op het spreekuur komen en hij/zij hoeft niet onnodig te wachten. >terug

Waarom moet ik eerst bellen?

Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet eerst telefonisch contact opgenomen worden. De triage-assistent stelt u een aantal vragen over uw medische klachten waarmee zij kan vaststellen welke hulp u nodig heeft.

Bovendien kan de triage-assistent op deze manier indien nodig een afspraak met de dienstdoende huisarts of een visite inplannen, zodat zoveel mogelijk lange wachttijden voor de patiënt vermeden kunnen worden. >terug

Wie krijg ik aan de telefoon?

De telefoon wordt aangenomen door een triage-assistent. Zij bespreekt met u de gezondheidsklachten en noteert uw gegevens.

Als u belt over iemand anders, dan vraagt zij de gegevens van die persoon. De triage-assistent is speciaal opgeleid om gezondheidsklachten met u te kunnen bespreken en te kijken aan welke zorg u of degene voor wie u belt behoefte heeft. >terug

Welke gegevens heb ik nodig?

De triage-assistent die de telefoon aanneemt vraagt naar onderstaande gegevens:

 • uw BSN-nummer, geboortedatum, naam en adres
 • het telefoonnummer van waar u belt
 • de klacht waarvoor u belt
 • de naam van uw huisarts
 • eventueel de datum van uw laatste contact met uw huisarts
 • uw medische voorgeschiedenis
 • uw medicijngebruik
 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw verzekeringsgegevens (zorgverzekeraar en polisnummer)

De eerste keer neemt het gesprek enige tijd in beslag. Indien u erg lang moet wachten, belt u dan op een later tijdstip terug. Is er sprake van een bijzonder ernstige situatie, volg dan de aanwijzingen op de telefoonbeantwoorder. In noodgevallen krijgt uw zorgvraag altijd voorrang op alle andere vragen. >terug

Ben ik direct aan de beurt op het spreekuur?

In principe wel, omdat de afspraak al aan de telefoon wordt ingepland.

Maar het is een richttijd, dus het kan voorkomen dat u (even) moet wachten omdat consulten uit kunnen lopen of omdat er heel acute hulpvragen tussendoor komen. De triage-assistent kan meestal wel inschatten wat de wachttijd is. >terug

Waarom worden er zoveel vragen aan de telefoon gesteld?

Er zijn twee soorten vragen die worden gesteld; over uw persoonlijke gegevens en over uw medische gegevens.

Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor onze administratie en de dienstdoende huisarts (voor een eventuele visite of om u eventueel terug te kunnen bellen). De vragen over uw medische gegevens helpen de triage-assistent om de ernst en de urgentie van uw situatie in te schatten.

Als na enkele vragen duidelijk sprake is van een levensbedreigende situatie, zal zij direct voor (ambulance-) hulp zorgen. Als dit niet het geval is, kan zij inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. De assistente kan u een zelfzorgadvies geven, een afspraak met de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost maken of de dienstdoende huisarts bij u langs sturen. >terug

Hoe wordt de rekening afgehandeld?

De kosten voor uw contact met de huisartsenpost worden in de meeste gevallen direct bij uw ziektekostenverzekeraar gedeclareerd.

Ik ben het niet eens met de hoogte van de rekening

Aan de hoogte van de rekening kan de huisartsenpost niets veranderen. Deze wordt vastgesteld door de Zorg Autoriteit (het voormalige College Tarieven Gezondheidszorg).

Ik ben verzekerd, maar ik heb toch een rekening ontvangen. Hoe kan dat?

Bij contact met de huisartsenpost dient u uw verzekeringsgegevens op te geven. Uw bezoek wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer de zorgverzekeraar laat weten dat de gegevens niet kloppen en wij de juiste gegevens niet kunnen achterhalen, ontvangt u persoonlijk een rekening. U kunt dan zelf de rekening doorsturen naar uw zorgverzekeraar of de nota zelf betalen. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie: 0229 – 540600). >terug

Ik heb alleen met de triage-assistent gesproken

De triage-assistent handelt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende huisarts. Al haar adviezen worden door de arts gecontroleerd en beoordeeld. Van iedere hulpvraag wordt een registratie voor het medisch dossier van de eigen huisarts gemaakt. Hoewel bij een dergelijk telefonisch consult geen contact is geweest tussen patiënt en huisarts zijn er toch handelingen verricht en is een medisch advies gegeven. Hiervoor worden kosten (€ 25,-) in rekening gebracht. >terug

Ik heb een vr,aag over een ontvangen rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met de financiële administratie (0229-540600). >terug

Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?

Met ingang van januari 2021 gelden onderstaande tarieven:

 • telefonisch consult € 35,00
 • consult € 173,27
 • visite € 259,91 >terug

Wie bepaalt hoe hoog de rekening is voor gebruik van de huisartsenpost?

De Zorg Autoriteit (het voormalige College Tarieven Gezondheidszorg) stelt de tarieven voor de gezondheidszorg in Nederland vast, dus ook voor de huisartsenposten.

De Zorg Autoriteit is het voormalige College Tarieven Gezondheidszorg. De Zorg Autoriteit is de toezichthouder van de overheid krachtens de Wet Tarieven Gezondheidszorg.

De tarieven kunnen per huisartsenpost en per jaar verschillen. >terug

Wie betaalt de kosten?

Uw zorgverzekeraar zal het bezoek aan de huisartsenpost vergoeden, afgezien van uw eventuele eigen risico.

Patiënten die niet kunnen aantonen dat zij verzekerd zijn en buitenlandse toeristen, dienen direct op de huisartsenpost te betalen (pinnen is mogelijk). Deze patiënten kunnen de kosten declareren bij hun zorgverzekeraar. >terug

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De gegevens die u in het gesprek doorgeeft worden in een dossier op de Huisartsenpost West-Friesland opgeslagen. Alle medische gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim, die zijn alleen toegankelijk door degenen die meewerken aan uw behandelingen.

Bij uw contact mede Huisartsenpost West-Friesland wordt gekeken of u al eerder door de Huisartsenpost West-Friesland bent geholpen. Die gegevens worden dan zo nodig ook ingezien en gebruikt. De huisarts die u op de Huisartsenpost West-Friesland behandelt, vervangt uw eigen huisarts. Deze huisarts gebruikt daarom, als het mogelijk is, ook de gegevens die uw eigen huisarts in zijn dossier over u heeft.

De andere (administratieve) gegevens worden net zo vertrouwelijk behandeld en alleen gebruik voor administratieve doeleinden zoals correspondentie met de zorgverzekeraar.

Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd over mijn contact met de huisartsenpost ?

Als u de hulp heeft ingeroepen van de HUISARTSENPOST WEST-FRIESLAND, dan ontvangt uw eigen huisarts op de volgende werkdag altijd een rapport over uw contact met de HUISARTSENPOST WEST-FRIESLAND.

Dit rapport beschrijft het probleem en het advies of de behandeling. Ook data en tijden en degenen met wie u contact heeft gehad zijn vermeld. Bij een telefonisch advies staat ook de naam van de huisarts die het advies heeft gecontroleerd.

Is er een apotheek bij de huisartsenpost?

De triage-assistent zal u met uw recept verwijzen naar de spoed apotheek. Dit is de Maelsonapotheek, gevestigd in het Dijklanderziekenhuis nabij de HUISARTSENPOST WEST-FRIESLAND.

Kan ik een herhaalrecept via de huisartsenpost regelen?

Normaal gesproken regelen patiënten herhalingsrecepten met de eigen huisarts. In dringende gevallen bestaat de mogelijkheid dat de dienstdoende huisarts een herhalingsrecept voorschrijft.

Medicijnen kunnen dan worden opgehaald bij de spoed apotheek. Dit is de Maelsonapotheek, gevestigd in het Westfriesgasthuis nabij de HUISARTSENPOST WEST-FRIESLAND.