Voordat u belt

Om te kijken of u huisartsenzorg nodig heeft, kunt u eerst kijken op de website thuisarts.nl. De website toont wat u zelf kunt doen aan uw klachten èn wanneer u de huisarts moet bellen.

JBp20150611-3490 - Huisarts spreekkamer dame ii

JBp20150611-3529 - Chauffeur iiIndien een bezoek aan de Huisartsenpost medisch gezien niet verantwoord is, spreekt de triagist een huisbezoek met u af. De huisarts wordt dan in een speciale dienstauto met chauffeur naar uw adres gereden. Deze auto is uitgerust met alle benodigde apparatuur voor het verlenen van spoedhulp. Door de directe verbinding met de Huisartsenpost kan er in geval van spoedeisende hulp altijd contact gelegd worden met andere zorgverleners, zoals de ambulancedienst.

Let op: het niet beschikken over eigen vervoer is geen reden voor een huisbezoek.

Als u een beroep doet op de Huisartsenpost zijn daar altijd kosten aan verbonden. Ook als u niet door een huisarts bent behandeld, maar alleen telefonisch contact met de triagist heeft gehad. De kosten zijn flink hoger dan bij uw eigen huisarts. De tarieven van de huisartsenposten in Nederland worden vastgesteld door de Zorg Autoriteit en kunnen per huisartsenpost verschillen. Patiënten met een ziektekostenverzekering krijgen de rekening niet zelf. Indien u geen Nederlandse zorgverzekering heeft, dient de rekening contant te worden voldaan.

Heeft u wel een Nederlandse zorgverzekering? Dan bent u voor een bezoek aan de huisarts verzekerd via de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken. Als u een recept of een verwijsbrief meekrijgt, moet u wel rekening houden met bijkomende kosten.

Al uw bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket. Dit geldt ook voor de medische handelingen die de huisarts verricht. Hiervoor geldt ook niet het eigen risico.
Let er wel op dat als de huisarts een onderzoek of handeling uitbesteedt, zoals röntgen- en laboratoriumbezoek, uw eigen risico daarvoor wel wordt aangesproken. Ook als u medicijnen voorgeschreven krijgt door de huisarts, wordt dat meestal verrekend met uw eigen risico. Voor meer informatie: www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/huisarts-en-de-zorgverzekering

Zaken die niet onder de basisverzekering vallen zijn:
– keuringen voor rijbewijs, duikbewijs of vaarbewijs
– reisvaccinaties

Tarieven per januari 2020

  • Telefonisch consult € 25,00
  • Consult € 138,86
  • Visite € 208,29

Binnen de Huisartsenpost West-Friesland  geven we extra aandacht aan de veiligheid en gezondheid van kinderen tot 18 jaar en zijn we alert op signalen van kindermishandeling.
Dit gebeurt door het stellen van een aantal standaardvragen door de huisarts. Ook kan soms een kort lichamelijk onderzoek plaatsvinden.
De arts zal uw kind vragen zich uit te kleden. Vervolgens bekijkt hij/zij uw kind op eventuele verwondingen.

Het maakt daarbij niet uit of het kind binnenkomt met iets kleins of met ernstig letsel. Ook als het letsel klein en duidelijk zichtbaar is, kan het standaard onderzoek worden gedaan. Het onderzoek gebeurt door een arts en duurt maar een paar minuten. U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven en de bevindingen worden altijd met u besproken.

Bij het onderzoek kan de huisarts het vermoeden hebben dat het letsel van het kind een andere oorzaak heeft dan wordt verteld. Volgens landelijke richtlijnen zal de arts dan verder moeten kijken hoe het letsel is ontstaan. Het is mogelijk dat de huisarts zijn/haar zorgen daarover met u bespreekt. Mocht uit dit gesprek blijken dat er thuis of in de omgeving van het kind problemen zijn, dan kan er samen met u gekeken worden hoe er verder hulp geboden kan worden.

Door gebruik te maken van deze methode hopen wij vroegtijdig probleemsituaties thuis of in de woonomgeving te signaleren. Zo kunnen we kinderen en hun ouders/verzorgers hulp aanbieden, bijvoorbeeld door te verwijzen naar geschikte hulporganisaties. De eigen huisarts wordt door ons geïnformeerd over een contact met de huisartsenpost.

Weet u eigenlijk hoe de spoedeisende zorgdiensten in Noord-Holland Noord werken? In het magazine SPOED! geven medewerkers van meldkamer 112, ambulancediensten, huisartsenposten, ziekenhuizen en psychiatrische hulpdiensten uitleg. Zo krijgt u niet alleen inzicht in de wereld van de acute zorg, maar ook helderheid over de rolverdeling en samenhang tussen de zorgaanbieders. Ook worden misverstanden uit de weg geruimd: centralisten van meldkamer 112 sturen niet automatisch een ambulance als een beller daarom vraagt, huisartsen doen geen visites in een café of op het sportveld en een ambulance is er niet alleen om een patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen.

SPOED! magazine
Handig overzicht spoedeisende zorgdiensten