Raad van toezicht

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) zijn onafhankelijk. De RvT bestaat uit vijf personen, onder wie twee met medische achtergrond, een lid met juridisch/bestuurlijke deskundigheid en een lid met financiële deskundigheid. De leden worden door de RvT benoemd op basis van een profielschets, met daarbij de voorwaarde dat vier leden worden benoemd uit een voordracht:

  • Eén lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de Cliëntenraad.
  • Eén lid wordt benoemd vanuit een bindende voordracht door het Westfriesgasthuis
  • Twee leden met een medische achtergrond worden benoemd uit een bindende voordacht door de Westfriese Huisartsenorganisatie (WFHO).

Leden Raad van Toezicht:

  • De heer mr. W.P. (Paul) Rijksen (Voorzitter)