Huisartsenpost West-Friesland (HAPWF) is verbonden met Zorgkoepel West-Friesland (ZWF). Een overkoepelende organisatie die sturing geeft aan drie organisaties: Ketenzorg West-Friesland, Diagnostisch Centrum West-Friesland (DCWF) en Huisartsenpost West-Friesland (HAPWF). De zorgkoepel staat voor integrale, samenhangende en continue eerstelijns zorg in West-Friesland en Wieringermeer. Met als resultaat optimale patiëntenzorg in de regio en de ontzorging van de huisartspraktijken.

4509

Zorgkoepel West-Friesland kent een raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid. Denk aan onderwerpen als ontwikkelen nieuwe zorgpaden, patiëntveiligheid, kwaliteit, afspraken met zorgverzekeraars en andere zorgrelaties, facilitaire voorzieningen en de ondersteuning aan huisartsen. De dagelijkse leiding is in handen van het management. De raad van bestuur wordt geadviseerd en getoetst door de raad van toezicht. Daarnaast wordt het bestuur op het gebied van zorginhoudelijk beleid geadviseerd door de huisartsendeelnemersraad, medische adviesraad, diverse commissies, kaderhuisartsen en de cliëntenraad.

Zorgkoepel West-Friesland wordt bestuurd door twee bestuursleden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. De profielschets voor het lid van de RvB met een medische achtergrond dient te worden goedgekeurd door de WFHO. Zij heeft eveneens het recht om een eenmalige niet bindende voordracht te doen voor het medisch lid van de RvB. Het Westfriesgasthuis, één van de grondleggers van het Diagnostisch Centrum, heeft ook het recht een eenmalige niet bindende voordracht te doen.

Raad van bestuur

JBp20150611-3686 - Stefan

De heer drs. S.J.J. (Stefan) Koomen

Na het afronden van zijn studie economie aan de Universiteit van Amsterdam in 2000 werkte Stefan Koomen als manager in de financiële dienstverlening en de zorgsector. Hij is een bevlogen bestuurder die zich namens de Zorgkoepel graag inzet voor het behoud van de unieke positie van deze regio. Met korte lijnen tussen huisartsen en medisch specialisten, de beste diabeteszorg ter wereld en de laagste zorgkosten van Nederland. Om die positie te houden is het volgens Stefan van belang dat we voorop blijven lopen in de veranderingen en blijven vernieuwen door de zorg te organiseren rondom te patiënt en ambitieuze doelen te stellen. Stefan maakt als bestuurder deel uit van het management team waarbinnen de aandachtsgebieden verdeeld zijn en wordt voor medische zaken bijgestaan door een medisch adviseur, een praktijkhoudende huisarts uit de regio.

De Governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

http://www.brancheorganisatieszorg.nl/governancecode