De belangrijkste taken van de Cliëntenraad (CR), geformuleerd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zijn:

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur van Zorgkoepel West-Friesland ten aanzien van beleidsaangelegenheden die direct de zorg van de cliënten aangaan;
  • Signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid van Zorgkoepel West-Friesland en het signaleren van behoeften van cliënten;
  • Contact houden met de doelgroep van de Zorgkoepel West-Friesland.

Klik hier voor verdere informatie over de cliëntenraad.

Contact Cliëntenraad
Klik hier voor een mailbericht naar de Cliëntenraad. Graag uw bericht het onderwerp “Cliëntenraad” meegeven.