MISSIE & vISIE

Het doel van de Huisartsenpost West-Friesland is het organiseren van weekend-, avond- en nachtzorg binnen de maatstaven van de medische beroepsorganisatie en het Reglement Huisartsenpost. De Huisartsenpost verleent zorg aan de patiënten van de aangesloten huisartsen en anderen die binnen de regio verblijven en die behoefte hebben aan spoedeisende eerstelijnszorg binnen de openingstijden van de Huisartsenpost. Zij beoogt niet het maken van winst.

De Huisartsenpost stelt de patiënt met een huisartsgeneeskundige spoedvraag centraal waarbij de zorgprofessional de medische urgentie en het beleid bepaalt. Hierbij wordt gewerkt volgens de actuele standaarden van de beroepsgroep, wet- en regelgeving. De Huisartsenpost West-Friesland is een professionele en lerende organisatie die anticipeert op toekomstige ontwikkelingen, controleerbaar is  en zichzelf continue verbetert. Dit met grote betrokkenheid van huisartsen en triagisten. De Huisartsenpost is een betrouwbare partner en streeft naar een functionele samenwerking met de ketenpartners in basiszorg en de acute zorg. Dit in een prettige werkomgeving en werksfeer waar persoonlijke ontwikkeling en klantvriendelijkheid centraal staan.

 

Huisartsenpost West-Friesland is verbonden aan Zorgkoepel West-Friesland. Per 2017 is een gezamenlijk jaarverslag opgesteld.

Klik hier om bij de juiste pagina te komen.

De Huisartsenpost West-Friesland bestaat sinds 1 september 2001. Een initiatief dat werd geboren uit de behoefte van huisartsen aan een organisatie, die de zorg voor patiënten buiten praktijkuren kan overnemen. Op gestructureerde en gespecialiseerde wijze. Door in de avond, nacht en het weekend volgens rooster diensten te draaien, kunnen de deelnemende huisartsen vandaag de dag de werkdruk reguleren en zijn bewoners uit de regio 24 uur per dag verzekerd van spoedeisende huisartsenzorg. Hierbij wordt nauw samengewerkt met overige zorgverleners, zoals meldkamer 112, de ambulancedienst, Spoed Eisende Hulp en Eerste Harthulp van het Westfriesgasthuis, de Maelsonapotheek, de GGZ en Omring.  Inmiddels zoeken jaarlijks zo’n 50.000 patiënten contact met de Huisartsenpost