De belangrijkste taken van de Cliëntenraad (CR), geformuleerd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zijn:

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur van Zorgkoepel West-Friesland ten aanzien van beleidsaangelegenheden die direct de zorg van de cliënten aangaan;
  • Signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid van Zorgkoepel West-Friesland en het signaleren van behoeften van cliënten;
  • Contact houden met de doelgroep van de Zorgkoepel West-Friesland.

 

Leden Cliëntenraad

CR

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 7 leden:

Boven vlnr: Hans Ettema (De Goorn), Hilly Kaiser-van Dijk (Hoorn), Jan van Doorn – secretaris (Hoorn), Co Reijnders – penningmeester (Enkhuizen).
Onder vlnr: Rudy Saddal (Grootebroek), Marjan van der Vegte-Schermer – voorzitter (Hoorn), Tineke Miedema-Groot (Medemblik).

De leden worden door werving gekozen en worden voor een periode van 3 jaar benoemd. De aandachtsgebieden zijn onderling verdeeld. Minstens 6 keer per jaar wordt vergaderd of zoveel als nodig is. Daarnaast is overleg met de Raad van Bestuur. De leden van de Cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden.

 

Contact Cliëntenraad
Klik hier voor een mailbericht naar de Cliëntenraad. Graag uw bericht het onderwerp “Cliëntenraad” meegeven.

Jaarverslagen
2014 Jaarverslag Cliëntenraad
2015 Jaarverslag Cliëntenraad
2016 Jaarverslag Cliëntenraad

Relevante Documenten
Instellingsbesluit CR Zorgkoepel West-Friesland
Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad Zorgkoepel West-Friesland 2017-03-13
Profielschets Lid Cliëntenraad 2017-01-30
Profielschets Voorzitter Cliëntenraad 2017-01-30