28 aug 2017
Wendy van den Berg manager Zorgprogramma’s ZWF

Het huidige lid van de Raad van Bestuur van de Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) Wendy van Berg gaat per 1 september 2017 binnen de Zorgkoepel een nieuwe functie bekleden. Zij heeft de Raad van Toezicht (RvT) verzocht haar ontslag te verlenen als lid van de Raad van Bestuur. De RvT heeft haar verzoek ingewilligd en is Wendy dankbaar voor haar inzet de afgelopen jaren. Een inzet, die zich ook vertaald heeft in mooie resultaten. De RvT is verheugd dat Wendy als zorgmanager verbonden blijft aan de Zorgkoepel, met als aandachtsgebied de zorgprogramma’s voor de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. De ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de zorgprogramma’s vragen veel aandacht. Met de nieuwe functie van Manager Zorgprogramma’s waarborgt de Zorgkoepel dat er voldoende kennis, expertise en capaciteit beschikbaar is voor deze aandachtsgebieden.

Door het vertrek van Wendy als bestuurder, is Stefan Koomen vanaf 1 september de enige bestuurder van ZWF. De RvT beraadt zich de komende tijd over de definitieve invulling van het bestuur.

Paul Rijksen,
voorzitter Raad van Toezicht